โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 5 คน
ชื่อ-นามสกุล : จาย ลุงต๊ะ (จาย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 18
อีเมล์ : jay.1150@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : สุรีย์ ชูช่วย (พรรณ)
ปีที่จบ : 2533   รุ่น :
อีเมล์ : suree_2521@windowslive.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นาย ชายทอง ลุงเจิง (ทอง)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น : -
อีเมล์ : Thong_bell@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พิชฎาณัฏฐ์ ลีตาสี (น้ำหวาน)
ปีที่จบ : 2550   รุ่น :
อีเมล์ : myname_waan@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส ศิริขวัญ แสนสุวรรณ์ (นาย)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : 18
อีเมล์ : nainai_1@outlook.com
รายละเอียดเพิ่มเติม