โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเจ้าเกล้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2562,12:36   อ่าน 75 ครั้ง