โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/05/2014
ปรับปรุง 17/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 263544
Page Views 345716
ผู้บริหาร

นายมานิตย์ ชัยอินทร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในรูปแบบใหม่ของเว็บไซด์โรงเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสัมพันธ์ห้องสมุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (อ่าน 314) 29 ม.ค. 58
แบบฟอร์มกรอกข้อมูล MIS นักเรียน (อ่าน 338) 24 ม.ค. 58
ประกาศนโยบาย ปี 2558 ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (อ่าน 460) 24 ม.ค. 58
กรรมการคุมสอบ o-net ป.6 (อ่าน 293) 13 ม.ค. 58
กรรมการคุมสอบ O-net ม.3 (อ่าน 368) 13 ม.ค. 58
ประชาสัมพันธ์การอบรมครูวิทย์ คณิต ด้วยระบบออนไลน์ (อ่าน 427) 13 ม.ค. 58
แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองป.4-6 (อ่าน 9933) 12 ม.ค. 58
แผนการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง ป.1-3 (อ่าน 8732) 12 ม.ค. 58
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ป.1-6 , ม.1-3 และ ม.ปลาย (อ่าน 5140) 12 ม.ค. 58
กำหนดสอบpre-0net ครั้งที่ 28 (อ่าน 278) 12 ม.ค. 58
คู่มือสอบ Pre O-Net (อ่าน 320) 12 ม.ค. 58
การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลกิจกรรมที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (อ่าน 381) 12 ม.ค. 58
คําสั่งโรงเรียนบานสันทรายคองน้อย ที่ 111 /2557 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา (อ่าน 336) 09 ธ.ค. 57
คําสั่งโรงเรียนบ้านสันทรายคองนอย ที่ 110 /2557 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา (อ่าน 290) 09 ธ.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดความสามารถในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น (อ่าน 421) 12 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา ม.1-ม.2 (อ่าน 329) 12 พ.ย. 57
คำสั่งกีฬาศูนย์เวียง 2 (อ่าน 319) 12 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 3733) 11 พ.ย. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่ ปี 2557 (อ่าน 545) 06 ส.ค. 57
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2557 (อ่าน 557) 06 ส.ค. 57
คำสั่งกรรมการคุมสอบวันจันทร์ ที่ 4 สิงหาคม 2557 (อ่าน 526) 03 ส.ค. 57
แบบสรุปเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 1175) 03 ส.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 355) 03 ส.ค. 57
ข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้ายสถานศึกษาติดต่อได้ที่ห้องสำนักงาน (อ่าน 346) 31 ก.ค. 57
กิจกรรม/โครงการที่คณะครูแต่ละคนรับผิดชอบในปีการศึกษา 2557 (อ่าน 362) 27 ก.ค. 57
รายชื่อคณะครูประจำกลุ่มสีกีฬาสีปี 2557 (อ่าน 432) 24 ก.ค. 57
สารสัมพันธ์ห้องสมุด ประจำเดือน กรกฏาคม 2557 (อ่าน 337) 15 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมปีที่ 1-3 (อ่าน 363) 15 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ชั้นประถมปีที่ 1-6 (อ่าน 315) 15 ก.ค. 57