โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริกัญญา บุญช่วย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสายสัมพันธ์ ปัญญา
ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1