โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
309 หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย  ตำบลเวียง  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
เบอร์โทรศัพท์ 053-382-626
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ทำคะเเนน O-Net สุขศึกษาพลศึกษา ป.6 เเละ ม.3 ได้ตามคะเเนนที่ทำกับเขตไว้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมพูนุช ผัดผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2557,15:13  อ่าน 409 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พานักเรียนไปเเข่งกีฬา อบต. ชนะเลิศวอลเลย์บอล ฟุตบอล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชมพูนุช ผัดผ่อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 2557,15:11  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แข่งรำวงมาตรฐานระดับช่วงชั้น 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาว ยุพิน มะโนหาญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,17:26  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนประถมศึกษาวิชาภาษาไทยระดับเงินจากโรงเรียนมงคลวิทยา จ.ลำพูน
ชื่ออาจารย์ : นางสาว อิสราภรณ์ อภิวงศ์งาม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,17:15  อ่าน 481 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดีและครูสาระการงานอาชีพดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร ธิใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,16:37  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2548 แข่งขันวาดภาพโปรแกรมเพ้นท์ ระดับประถม เหรียญเงินระดับภาคเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร ธิใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,16:35  อ่าน 472 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2549 แข่งขันโปรเเกรมนำเสนอผลงาน ระดับประถม ระดับภาคเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร ธิใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,16:33  อ่าน 373 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2556-2550 แข่งขันเกมสร้างสรรจากคอมพิวเตอร์ ระดับประถมและระดับมัธยม เหรียญเงินระดับภาคเหนือ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร ธิใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2557,16:31  อ่าน 383 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 2555 แข่งขันเกมสร้างสรรจากคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยม เหรียญเงินระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาพร ธิใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2557,12:52  อ่าน 516 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับศูนย์คุณภาพการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางปรานอม อุปะระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2557,08:37  อ่าน 591 ครั้ง
รายละเอียด..